Курс Microsoft® Office Excel® 2013: Ниво 3

203.00  excl. VAT

Период на провеждане: TBA

Продължителност: 2 дни (10 учебни часа);

Лектор: Лилия Панайотова;

Формат на провеждане: Лекции и упражнения;

Място на провеждане: TBA.

Description

Цели на курса:

След успешното завършване на този курс, вие ще бъдете в състояние да изпълнявате задълбочен анализ на данни, да споделяте и да работите заедно върху работни книги с други потребители, и да автоматизирате функционалностите на работните книги.

За преподавателя, Лиляна Панайотова

Лили има над 15 години опит с Excel, над 3 години опит като сертифициран инструктор (Train The Trainer) и над 18 години опит в сферата на управлението на Човешките ресурси.

След 9 години работа в издателския бизнес, Лили продължава своето развитие в ПроКредит Банк, където стартира като експерт, продължава като ръководител на звено „Заплати и администриране персонал“. След 6 години работа в компанията е избрана за ръководител на отдела, където има възможността да стартира своя управленски опит, да развива екип и да участва във взимане на стратегически решения касаещи развитието на персонала на компанията. По време на работата си в банката участва активно в разработване и внедравяне на вътрешни политики и процедури, които касаят управлението на човешки ресурси.

Следващите няколко години Лили продължава да трупа опит и знания в областта на управление на човешки ресурси в компаниите Sutherland Global Services, Gi Group и Софтуер Груп БГ, водещи компании в областите аутсорсинг на услуги, HR услуги и софтуерен бизнес.

Опитът в различни бизнес сфери й позволява да придобие знания, които и позволяват да намира гъвкави и нестандартни решения.

В момента Лили е съдружник в start-up компания, която предлага аутсирсинг на HR дейности и участва в екипи по разработване, осъществяване и проследяване изпълнението на различни консултантски проекти за бизнес развитие.  Била е водещ на обучение на тема „Съвременни тенденции за възнаграждение и стимулиране на персонала“ към ОДМ Консултинг.

Лили е завършила Маркетинг, Реклама и Бизнес администрация към Нов Български Университет и има магистърска степен по „Управление на човешките ресурси“ към УНСС.

Описание на курса:

Ясно е, че можете да използвате Excel много добре. В противен случай, няма да имате интерес към този този курс. Вие вече сте запознати с Excel 2013, неговите функции и формули, много от неговите характеристики и функционалности, както и неговите мощни инструменти за анализ на данни.

Вие вероятно анализирате данни често и правите доклади, в сътрудничество с ваши колеги, за да доставите действителна организационна аналитичност, водите и поддържате работни книги за различни организационни цели. На това ниво на използване на Excel вероятно се сблъсквате с вашия справедлив дял от проблеми и предизвикателства. Вие сте твърде зает, за да губите време за чистене на работни книги и за решаване на ежедневни проблеми в Excel или за извършване на повтарящи се, монотонни задачи.

Трябва да знаете как да използвате Excel, за да прави Excel повече за вас и вместо вас, така че да можете да се съсредоточи върху това, което е наистина важно за вас: да изпреварите конкуренцията. Този курс има за цел да ви помогне да постигнете точно това.

Колкото повече се научавате как да накарате Excel да свърши тежката работа вместо вас, толкова повече ще бъдете в състояние да се съсредоточите върху получаването на отговори и аналитичност в следствие на обработването на масивите от данни на вашата организация.

По време на курса ще:

  • Работите с различни работни листове едновременно.
  • Споделяте и защитавате работни книги.
  • Автоматизирате функционалностите на работна книга.
  • Прилагате условно логика.
  • Одитирате работни листове.
  • Използвате автоматизирани инструменти за анализ.
  • Представяте данните визуално.

Продължителност на курса:

2 дни (16 учебни часа)

Целева аудитория:

Този курс е предназначен за курсисти, които имат опит с Excel 2013 и имат желание или нужда, да се запознаят с някои от по-разширените функции на Excel. Курсистите  вероятно ще имат необходимост да се научат как да търсят и решават проблемни казуси в големи и сложни работни книги, да автоматизират повтарящи се задачи, да работят с колеги синхронно въху работни книги, да изграждат сложни Excel функции и да използват функции за извършване на задълбочен анализ на обширни и сложни масиви от данни.

Умения, необходими за участие:

За да гарантираме успех, курсистите следва да имат практически опит в създаване и анализ на масиви от данни с Excel 2013. Конкретните задачи, които курсистите следва да бъдат в състояние да изпълняват при записване в курса включват: създаване на формули и използване на функции на Excel; създаване, сортиране и филтриране на масиви от данни и таблици; представяне на данни чрез използване на основни диаграми; създаване и работа с PivotTables, slicers и PivotCharts; и персонализиране на Excel. За да отговорят на тези предпоставки, курсистите могат да участват в курсове Microsoft® Office Excel® 2013: Ниво 1 и Microsoft® Office Excel® 2013: Ниво 2 и/или да притежават знания и умения, сходни на описаните в учебните програми.

Учебна програма:

Урок 1: Работа с различни листове едновременно

Тема A: Използвайте 3-D Референции

Тема B: Използвайте връзки и външни референции

Тема C: Консолидиране на данните

Урок 2: Sharing и Защита на работни книги

Тема A: Сътрудничество в работна книга

Тема B: Защитете работните листове и работните книги

Урок 3: Автоматизиране на функционалности наработна книга

Тема A: Прилагане на данни за потвърждаване

Тема B: Работа с форми и контроли

Тема C: Работа с макроси

Урок 4: Прилагане на Conditional Logic

Тема A: Използвайте Функции за търсене

Тема B: Комбинирайте Функции

Тема C: Използвайте Формули и функции за условно форматиране

Урок 5: Одиторски работни листове

Тема A: Проследяване на клетки

Тема B: Търсене за невалидните данни и формули с грешки

Тема C: Разглеждане и оценка на Формули

Урок 6: Използване на инструменти за автоматизиран анализ

Тема А: Определяне на потенциалните резултати чрез таблици

Тема B: Определяне на потенциалните резултати чрез сценарии

Тема C: Използване на Goal Seek

Тема D: Активиране и използване на Solver Tool

Тема E: Анализ на данни с Analysis ToolPak Tools

Урок 7: Представяне и визуализиране на данните

Тема A: Използване на Advanced Chart Features

Тема Б: Създаване на Sparklines.