Курс Microsoft® Office Excel® 2013: Ниво 1

203.00  excl. VAT

Период на провеждане: TBA

Продължителност: 2 дни (10 учебни часа);

Лектор: Лилия Панайотова;

Формат на провеждане: Лекции и упражнения;

Място на провеждане: TBA.

Description

Цели на курса:

След успешното завършване на този курс, вие ще бъдете в състояние да създадете и развиете Excel таблици и работни книги, да работите с и  да анализирате данните, които са от решаващо значение за успеха на вашата организация.

За преподавателя, Лиляна Панайотова

Лили има над 15 години опит с Excel, над 3 години опит като сертифициран инструктор (Train The Trainer) и над 18 години опит в сферата на управлението на Човешките ресурси.

След 9 години работа в издателския бизнес, Лили продължава своето развитие в ПроКредит Банк, където стартира като експерт, продължава като ръководител на звено „Заплати и администриране персонал“. След 6 години работа в компанията е избрана за ръководител на отдела, където има възможността да стартира своя управленски опит, да развива екип и да участва във взимане на стратегически решения касаещи развитието на персонала на компанията. По време на работата си в банката участва активно в разработване и внедравяне на вътрешни политики и процедури, които касаят управлението на човешки ресурси.

Следващите няколко години Лили продължава да трупа опит и знания в областта на управление на човешки ресурси в компаниите Sutherland Global Services, Gi Group и Софтуер Груп БГ, водещи компании в областите аутсорсинг на услуги, HR услуги и софтуерен бизнес.

Опитът в различни бизнес сфери й позволява да придобие знания, които и позволяват да намира гъвкави и нестандартни решения.

В момента Лили е съдружник в start-up компания, която предлага аутсирсинг на HR дейности и участва в екипи по разработване, осъществяване и проследяване изпълнението на различни консултантски проекти за бизнес развитие.  Била е водещ на обучение на тема „Съвременни тенденции за възнаграждение и стимулиране на персонала“ към ОДМ Консултинг.

Лили е завършила Маркетинг, Реклама и Бизнес администрация към Нов Български Университет и има магистърска степен по „Управление на човешките ресурси“ към УНСС.

Описание на курса:

Многообразието на различни бизнес модели, наличната организационна и образоветелна информация в нашето ежедневие са зашеметяващи.

Организациите по целия свят разчитат на тази информация, за да вземат разумни решения по отношение на всякакви делови въпроси. Но с непрестанното увеличаване на наличните данни, възможността да бъде извлечен смисъл от тези данни става все по-голямо предизвикателство.

За щастие, дните на извършване на изчисления и анализиране на данни на хартия са почти приключили. Представете си, да речем, да се налага да се изчисли какъв процент от продажбите на вашата организация са възникнали в един малък град в, да речем, Бразилия. Ако вашата организация работи в няколко страни и генерира огромни приходи годишно, то може да отнеме години, за да се изолират точните цифри, които  ни трябват и след това да се сравняват с останалата част от приходите ви. Кой има това време? Това е силата на Excel, от която може да се възползвате.

Чрез прилагането на стабилната функционалност, вградена в Excel, за обработка на суровите данни на организацията ви, вие ще бъдете в състояние да вникнете в тези данни, на ниво немислимо само преди няколко десетилетия.

Excel може да ви помогне да организирате, изчислите, анализирате, ревизирате, актуализирате и представите данните си по начин, който ще помогне да вземете правилните решения за вашата организация. Разбира се, трябва да знаете точно какво да попитате Excel и как да се тълкувате отговорите, които Excel дава. Този курс има за цел да ви осигури най-фундаменталните знания и умения за работа с Excel, за да започне вашето пътуване в света на данните.

По време на курса ще:

  • Направите първи стъпки с Microsoft Office Excel 2013;
  • Извършите изчисления;
  • Промените работен лист;
  • Форматирате работен лист;
  • Отпечатате работни книги;
  • Управлявате работни книги.

Продължителност на курса:

2 дни (16 учебни часа)

Целева аудитория:

Този курс е предназначен за курсисти, които желаят да получат основополагащото разбиране за работа с електронни таблици в Microsoft Office Excel 2013.

Умения, необходими за участие:

За да се гарантира успех, курсистите следва да бъдат запознати с използването на персонални компютри и да имат практически опит с операционна система тип Windows 8 или 8.1, на ниво обикновен потребител.

Учебна програма:

Урок 1: Първи стъпки с Microsoft Office Excel 2013

Тема A: Придвижване в Excel User Interface

Тема B: Използвай Excel Commands

Тема C: Създай и запомни Basic Workbook

Тема D: Въведи Cell Data

Тема E: Използвай Excel Help

Урок 2: Извършване на изчисления

Тема A: Създай Формули в Работен лист

Тема B: Постави Функции

Тема C: Повторна употреба на Формули

Урок 3: Промяна на работен лист

Тема A: Insert, Delete, и Регулирайте клетки, колони и редове

Тема B: Търсене и заместване на данни

Тема C: Използвай Proofing, Research Tools

Урок 4: Форматиране на работен лист

Тема A: Промени Fonts

Тема B: Добави граници и цветове, за да Worksheets

Тема C: Нанеси числови формати

Тема D: Изравни Съдържание на клетките

Тема E: Нанеси стилове и разцветки

Тема F: Нанеси Basic условно форматиране

Тема G: Създаване и използване на шаблони

Урок 5: Отпечатване на работни книги

Тема A: Преглед и Печат на работна книга

Тема B: Определяне на оформлението на страницата

Урок 6: Управление на работни книги

Тема A: Управление на работни листове

Тема B: Управление на работна книга и Работен лист, Прегледи

Тема C: Управление на работна книга.