Курс Microsoft® Office Excel® 2013: Ниво 2

203.00  excl. VAT

Период на провеждане: TBA

Продължителност: 2 дни (10 учебни часа);

Лектор: Лилия Панайотова;

Формат на провеждане: Лекции и упражнения;

Място на провеждане: TBA.

Description

Цели на курса:

След успешното завършване на този курс, вие ще бъдете в състояние да извършвате мощни анализи на данни и да ги представите ефектно, за да може да взимате информирани и аналитични решения, в полза на организацията.

За преподавателя, Лиляна Панайотова

Лили има над 15 години опит с Excel, над 3 години опит като сертифициран инструктор (Train The Trainer) и над 18 години опит в сферата на управлението на Човешките ресурси.

След 9 години работа в издателския бизнес, Лили продължава своето развитие в ПроКредит Банк, където стартира като експерт, продължава като ръководител на звено „Заплати и администриране персонал“. След 6 години работа в компанията е избрана за ръководител на отдела, където има възможността да стартира своя управленски опит, да развива екип и да участва във взимане на стратегически решения касаещи развитието на персонала на компанията. По време на работата си в банката участва активно в разработване и внедравяне на вътрешни политики и процедури, които касаят управлението на човешки ресурси.

Следващите няколко години Лили продължава да трупа опит и знания в областта на управление на човешки ресурси в компаниите Sutherland Global Services, Gi Group и Софтуер Груп БГ, водещи компании в областите аутсорсинг на услуги, HR услуги и софтуерен бизнес.

Опитът в различни бизнес сфери й позволява да придобие знания, които и позволяват да намира гъвкави и нестандартни решения.

В момента Лили е съдружник в start-up компания, която предлага аутсирсинг на HR дейности и участва в екипи по разработване, осъществяване и проследяване изпълнението на различни консултантски проекти за бизнес развитие.  Била е водещ на обучение на тема „Съвременни тенденции за възнаграждение и стимулиране на персонала“ към ОДМ Консултинг.

Лили е завършила Маркетинг, Реклама и Бизнес администрация към Нов Български Университет и има магистърска степен по „Управление на човешките ресурси“ към УНСС.

Описание на курса:

Независимо дали имате нужда да обработите данни за наличните продажби, за инвентаризация, за информационни технологии, за човешки ресурси, или за други организационни цели и/или отдели, способността да извлечете правилната информация за точните хора в точното време може да създаде мощно конкурентно предимство за вашата организация.

В крайна сметка, светът работи с данни повече от всякога и тази тенденция няма да се промени, нито да се забави в скоро време. Но с наличието на толкова много налични данни, способността да се придаде смисъл на тези данни става все по-критично предизвикателство с всеки изминал ден.

Вие вече знаете как да използвате Excel за извършване на прости изчисления и как да промените вашите работни книги и работни листове, за да ги направите по-лесни за четене и тълкуване. Но, Excel е в състояние да прави много повече! За да получите едно наистина конкурентно предимство от работата с Excel, трябва да бъдете в състояние да извлечете действителни анализи от вашите сурови данни. С други думи, трябва да знаете точно какво да попитате Excel и как да се тълкувате отговорите, които Excel дава. Точно това е и целта на този курс.

Този курс се основава на фундаментални знания, представени в Microsoft® Office Excel® 2013: Част 1 (второ издание), разбира се, и ще ви помогне да тръгнете по пътя към създаването на модерни работни книги и работни листове, които могат да помогнат за задълбочаване на разбирането на организационната аналитичност. Способността да се анализират огромни количества от данни, извличането на действителна информация от тях, и представянето на тази информация на вземащите решения, са в основата на една успешна организация, която е в състояние да се конкурира на по-високо ниво.

По време на курса ще:

  • Персонализирате Excel.
  • Създавате съвременни формули.
  • Анализирате данни с помощта на функции и условно форматиране.
  • Организирате и анализирате масиви от данни и таблици.
  • Визуализирате на данни чрез използване на основни графики.
  • Анализирате на данни с помощта на PivotTables, slicers и PivotCharts.

Продължителност на курса:

2 дни (16 учебни часа)

Целева аудитория:

Този курс е предназначен за курсисти, които имат фундаментални знания и умения за работа с Excel 2013 и които желаят да се възползват от функционалности на по-високо ниво в Excel, с цел анализиране и представяне на данни.

Умения, необходими за участие:

За да гарантираме успех, курсистите следва да са завършили Microsoft® Office Excel® 2013: Част 1 или да имат равностойни знания и опит.

Учебна програма:

Урок 1: Персонализиране на Excel

Тема A: Configure Опции на Excel

Тема B: Персонализиране на лентата и лентата с инструменти за бърз достъп

Тема C: Активиране на Excel Add-Ins

Урок 2: Създаване на Advanced Формули

Тема A: Използвайте Range имена във формули

Тема B: Използвайте специализирани функции

Тема C: Използвайте Array Формули

Урок 3: Анализиране на данни с функции и условно форматиране

Тема A: Анализ на данни чрез използване на текст и логически функции

Тема B: Нанесете Advanced условно форматиране

Урок 4: Организиране и анализиране на набори от данни и таблици

Тема A: Създаване и модифициране на таблици

Тема B: Сортиране на данни

Тема C: Филтър Data

Тема D: Използвайте SUBTOTAL и База данни Функции

Урок 5: Визуализиране на данни с Основни Charts

Тема A: Създаване на графики

Тема B: Промяна и формата Charts

Урок 6: Aнализиране на данни с PivotTables, slicers и PivotCharts

Тема A: Създаване на обобщена таблица

Тема B: Анализиране на обобщена Data

Тема C: Представяне на данни с PivotCharts

Тема D: Филтриране на данни чрез използване на slicers.