Лърн Валей ООД е семейна компания, създадена през 2017 г. с цел да доставя присъствени курсове и обучения, с професионална насоченост. От самото начало компанията си постави за цел да помага и да съдейства на професионалисти и специалисти от различни сфери и индустрии, които търсят интензивни и акредитирани курсове с висока добавена стойност, за да могат бързо и ефективно да повишат квалификацията си и да обогатят уменията си.

Дълго време търсихме изречението, което да изкове едно смислено и стегнато послание към света (един вид девиз или мото) и мисля, че най-сетне успяхме да го формулираме сравнително точно, макар може би да звучи по-добре на английски език, а именно: Technical and skills training for the life-long learner in the modern organization. В широк превод на български език нашият девиз би звучал може би така: Обучения с техническа насоченост и с насоченост към повишаване на уменията, за учащия през целия си живот човек, в съвременната организация.

Всички курсове и обучения, които организираме, се провеждат в съответствие с международните добри практики и стандарти в обучителната индустрия. Курсовете ни са с продължителност от 1 до 5 дни, между 8 и 40 учебни часа. Обикновено организираме курсове, семинари, работилници и/или обучения в работни, последователни дни. Нашите услуги са нишови и тясно специализирани, и поради тази причина се стремим да предлагаме и да поддържаме отворен и разнообразен график от курсове, за около шест месеца напред. Работим с малки групи, между 4 и 12 курсисти, като в идеалния случай участниците биха имали сходен опит, идентични интереси и припокриващи се очаквания към обучението.

Можем да откроим няколко повтарящи се елементи, които обединяват иначе разностранните теми, за които предлагаме присъствени обучения, а именно: инструктори с богат практически опит както като специалисти в своята област, така и като преподаватели; акредитирани и проверени учебни материали (дигитални или на хартия), учебен план с рационално съотношение между теория и практика (лабораторни упражнения, дискусии, групови задачи); (не на последно място) здравословна и модерна учебна среда (естествена светлина в учебните зали, вкусна и питателна храна и разбира се никакъв компромис що се касае до техническото обезпечаване в учебната зала).

Внимателно слушаме какво казват нашите клиенти и партньори и се опитваме да предвидим (а защо не и да отгатнем) техните нужди за обучение и за повишаване на квалификацията им. В ентусиазма си да предложим най-доброто и най-новото на нашия пазар понякога се увличаме и предлагаме курсове, доказали ефективността и добавената си стойност на далечни пазари и географии. Неведнъж не сме уцелвали пулса на нашия пазар, но пък когато сме успявали и сме доставяли точния курс в точния момент, сме се радвали от сърце.

Целта на този сайт е да ви предложи възможно най-точна и изчерпателна информация за курсовете и обученията, които организираме. Моля, ако не откривате обучение за темата, която ви интересува или имате въпрос, не се колебайте да се свържете с нас! Oчакваме ви!

Димитър Стоев, Съосновател и управител. София, февруари 2020 г.