Contemporary Chinese for Beginners (L: BG/CN)

595.00  excl. VAT

Хорариум: 240 учебни часа + 24 часа подготовка за изпити и изпити (междинен и краен);

Преподавател: Веселин Карастойчев, Асистент секция Китаистика, СУ „Св. Кл. Охридски”;

Форма на провеждане: дневна, полу-интензивна (по три пъти седмично (понеделник -сряда – петък), сесии по 210 минути (4 учебни часа + 30 минути почивка), т.е. например от 17 ч. до 20:30 ч.);

Седмици: 22 (може да бъде интензивен, т.е. 30 учебни часа седмично, т.е. 8 седмици);

Период на провеждане: TBD;

Място на провеждане: TBD;

Максимален брой участници: 12;

Изисквания към участниците: няма;

Вкл. седмични мини изпити.

Description

Китайски език за начинаещи (полу-интензивен, базиран на система за преподаване на Пекинския университет за език и култура)

Овладяват се основните компоненти на съвременния китайски език: произносителна норма, граматически правила, структура на йероглифа, черти за изписване и принципи на чертореда.

Усвоява се първоначален лексикален фонд (600 йероглифа и около 2000 думи), който позволява воденето на разговор и четенето и писането на китайски текстове на съответното ниво.

Единият от акцентите в курса е подготовка за участие в международно признатия изпит за владеене на китайски език HSK.

Учебен материал:

汉语教程(一年级)第一册,上, 北京语言文化大学出版社, 2009

汉语教程(一年级)第一册,下, 北京语言文化大学出版社, 2009

汉语听力教程(修订本)第一册,北京语言大学出版社,2009

汉语听力教程(修订本)第二册,北京语言大学出版社,2009

汉语阅读教程(修订本),第二册,北京语言大学出版社,2009