Contemporary Chinese for Intermediate Users (L: BG/CN)

595.00  excl. VAT

Хорариум: 152 учебни часа + 16 часа подготовка за изпит;

Преподавател: Веселин Карастойчев, Асистент секция Китаистика, СУ „Св. Кл. Охридски”;

Форма на провеждаме: дневна, полу-интензивна*;

*по два пъти седмично (вторник и четвъртък), сесии по 210 минути (4 учебни часа + 30 минути почивка), т.е. например от 17 ч. до 20:30 ч.;

Седмици: 20

Период на провеждане: TBD;

Място на провеждане: TBD;

Максимален брой участници: 12;

Изисквания към участниците: минимум А2 по Европейската рамка;

Вкл. краен изпит (B1) (+ 1 седмицa);

Вкл. седмични мини изпити.

.

Description

Китайски език за средно напреднали (полу-интензивен, базиран на система за преподаване на Пекинския университет за език и култура.)

На базата на вече усвоен материал се задълбочават граматичните познания за китайския език чрез представяне на по-сложни различни граматични контрукции; въвеждат се нови лексикални нива. Курсистите се упражняват в прочит и разбиране на непознати текстове и представяне на съдържанието им в резюме. Разговорните умения се упражняват във все по-голям тематичен обхват. Усвоят се основните правила за водене на кореспонденция и писане на есе.

Обемът на овладяната лексика нараства на 800 йероглифа и 2500 думи.

Единият от акцентите в курса е подготовка за участие в международно признатия изпит за владеене на китайски език HSK..

Учебен материал:

桥梁 – 实用汉语中级教程,上,北京语言大学出版社,2003

桥梁 – 实用汉语中级教程,下,北京语言大学出版社,2003

汉语阅读教程(修订本),第二册,北京语言大学出版社,2009