Zakelijk Nederlands voor halfgevorderden (А2>B1) (L: BG/NL)

595.00  excl. VAT

Cursusmateriaal: De cursus is gebaseerd op het leerboek Ter Zake. Wanneer nodig wordt ook extra materiaal uit andere Nederlandse en/of Belgische leerboeken gebruikt;

Aantal lesuren:  168 lesuren, incl. 16 uur voorbereiding en afleggen van de eindtoets;

Docent: Nikolaj Serafimov, CNaVT;

Type cursus: Dagonderwijs, semi-intensief, twee keer per week (maandag en woensdag), 210 minuten per sessie (4 lesuren + 30 minuten pauze).  Bijvoorbeeld: van 17.00 uur tot 20.30 uur. De cursus kan ook intensief gevolgd worden, d.w.z. 30 lesuren per week, 8-9 weken;

Aantal weken: ca. 20;

Periode: TBD;

Maximaal aantal deelnemers: 12;

Toelatingseisen: De cursus is bedoeld voor hoger opgeleiden – secundair of hoger onderwijs; Na het afleggen van een toelatingstoets wordt het niveau van de kandidaat bepaald. Niveau A2 is vereist;

Locatie: TBD.

Description

Over de docent: Nikolaj Serafimov

 

Nikolaj Serafimov heeft jarenlange ervaring als docent Nederlands voor zakelijke en particuliere klanten. Een bewijs voor zijn pedagogische bekwaamheid is ook zijn specifieke lerarenopleiding aan de Universiteit van Sofia.

In de periode 2003-2016 werkte hij voor een reeks bedrijven in de sector Business Process Outsourcing (City Call, IMRO, Stream Global Services, Convergys, EXL Service) als docent Nederlands, als specialist klantenservice en als mentor van hooggekwalificeerde teams die de Nederlandse, Belgische en Duitse markt bedienen.

Zelfstandig en in teams met Bulgaarse, Belgische en Nederlandse leerkrachten heeft Nikolaj Serafimov tot nu toe meer dan 420 specialisten opgeleid voor Nederlandstalige projecten in de sector Business Process Outsourcing. De methodiek en het intensieve leerprogramma die hij in zijn lessen toepast brengen de cursisten tot hoge taalniveaus (B2), waarmee ze de vaardigheid verwerven om de taal te gebruiken in een zakelijke omgeving – onderhandelingen, correspondentie, presentaties enz.

Nikolaj Serafimov heeft het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Academische Taalvaardigheid – CNaVT (PAT), behaald. Dit is het hoogste gecertificeerde kennisniveau van de Nederlandse taal.

Nikolaj Serafimov is zeer toegewijd aan zijn werk. Hij is verantwoordelijk, werkt doelgericht en is veeleisend voor zijn cursisten. Rustig en geduldig stelt hij zich steeds tot doel om het maximum uit zijn cursisten te halen. Ook is hij auteur van een door het Bulgaarse Ministerie van Onderwijs goedgekeurd leerboek dat wordt gebruikt in de Duitstalige klassen van de gymnasia voor vreemde talen in Bulgarije (Geographie und Ökonomik für die 10. Klasse, ISBN: 954-01-1260-5).

Over de cursus:

Semi-intensieve cursus Nederlands als vreemde taal (NT2) voor hoger opgeleide volwassenen.

Doelstellingen van de cursus en doelgroep:

Deze cursus is voor gemotiveerde mensen die in relatief korte tijd een grondige kennis van het Nederlands voor het bedrijfsleven willen opdoen. De methode is bedoeld voor  hoger opgeleiden (secundair of hoger onderwijs) anderstaligen die Nederlands nodig hebben in de bedrijfswereld. Bij de ontwikkeling ervan is uitgegaan van een halfgevorderde beheersing van de Nederlandse taal. Het vereiste minimumniveau is A2.

Cursusmaterial: Ter Zake

Ter afsluiting van de cursus vindt een examen voor het behalen van niveau B1 plaats. Er worden eveneens elke week minitoetsen afgenomen. Wie 80% van de lessen aanwezig is geweest en geslaagd is voor het eindexamen ontvangt een certificaat.

Ter Zake is een communicatieve leergang zakelijk Nederlands voor anderstaligen.

Het doel van de leergang is kennismaking met de Nederlandse taal zoals die in een zakelijke context wordt gebruikt. Thema’s die aan bod komen zijn, culturele verschillen, contact maken en onderhouden, telefoneren, presenteren, vergaderen en onderhandelen.

Deze taalmethode is voor middel- of hoogopgeleide anderstaligen en gaat uit van een taalvaardigheid op niveau A2. Er wordt gewerkt naar niveau B1.

Programma van de cursus Zakelijk Nederlands:

Ter Zake bestaat uit vijf modules. In elke module wordt aandacht besteed aan een thema dat in het zakelijk leven van belang is
Module 1: Cultuur
Module 2: Telefoneren
Module 3: Presenteren
Module 4: Vergaderen
Module 5: Onderhandelen
Elke module bestaat uit twee lessen. In elke les wordt een aspect van het onderwerp uitgewerkt. Er zijn leesteksten en luisterfragmenten met oefeningen en gestuurde spreekopdrachten.

Grammatica wordt aangeboden om de kennis van de basisgrammatica op te frissen. Aan het eind van iedere module staat een evaluatieschema voor de cursist.