Обучение за фасилитатори по метода LEGO® SERIOUS PLAY®

2,300.00  excl. VAT

Продължителност: 4 1/2 дни;

Дати на провеждане: TBA;

Обучител: Мишел Клоостерман;

Нашата програма за обучение на фасилитатори ще ви предостави пълно и изчерпателно обучение, необходимо за да овладеете всички аспекти на метода и успешно да започнете да прилагате метода в ежедневната си работа. Не се изисква допълнително обучение или сертифициране извън тази учебна програма.

LEGO® SERIOUS PLAY® е метод за изследване и справяне с реални проблеми и предизвикателства, в реално време. Работилница или семинар по метода LEGO® SERIOUS PLAY® не е просто един обикновен курс. LSP е научнообоснован процес, който се основава на обширни изследвания в областта на бизнеса, организационното развитие, психологията и обучението. Това също така е фасилитиран процес, а резултатите и устойчивото въздействие на семинара са пряко обвързани с качеството на фасилитирането. LSP изисква високо качество и професионализъм на фасилитиране, за да предостави пълна стойност. Обучението е в рамките на 4-дневна програма, която обучава участниците на основния процес, техниките за приложение и поддържащите теории. Участниците също така получават възможност да проектират персонализиран семинар, използвайки метода.

След приключване на обучението участниците ще могат да проектират сами и да фасилитират семинари по метода LEGO® SERIOUS PLAY®. 4-дневната програма на обучение е както практическа, така и предостявяща богата „храна за размисъл“, изпълнена с забавление (hard fun) и обмяна на познания. Нашият подход е първо участниците да изпробват, да изпитат и (съ)преживеят техниките за фасилитиране, и след това да обмислят и да рефлектират върху опит си. Програмата за обучение на фасилитаторите е насочена към хора със силен интерес към фасилитирането. Предишен опит като фасилитатор не е задължително условие за участие. Програмата е подходяща за фасилитатори, коучинг професионалисти, медиатори, специалисти в сферата на design thinking, ръководители на екипи / проекти, обучители, преподаватели, специалисти по обучение и развитие, консултанти, треньори, преподаватели, изследователи, както и вътрешни обучители;

Сертификат: Да, след успешно завършване на обучението;

Обед и кафе паузи: Включени в цената

Налични отстъпки при записване на повече от един участник от една компания.

Място на провеждане: Хотел “Грами”, бул. „Александър Малинов“ 79 Г, 1712 ж.к. Младост 4, София

Buy now Read more