Политика за обработване на лични данни и друга поверителна информация

(В сила от 30.04.2018 г.)

 

“Лърн Валей” ООД, ЕИК 204703432, със седалище и адрес на управление: ул.“Екзарх Йосиф“, гр. София 1000 (наричано по-нататък за краткост „Лърн Валей“) поема ангажимент да обезпечи сигурността на Вашите лични данни.

„Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. (например име, имейл, адрес, телефонен номер).

1. Лични данни – предмет на политиката. Иинформирано съгласие с политиката.

Настоящата политика се отнася до Вашите личните данни, които Лърн Валей събира с цел да Ви предостави своите продукти и услуги в Интернет пространството.

Използвайки този сайт и/или предоставяйки ни личните си данни, Вие се съгласявате с правилата и практиките, описани в настоящата политика. Ако имате възражения, моля не използвайте този сайт или не ни предоставяйте каквито и да е лични данни.

Лърн Валей си запазва правото да прави промени в настоящата политика по всяко време. В тази връзка, Ви препоръчваме да преглеждате политиката всеки път при посещението на този сайт, за да се уверите, че сте запознати с всички промени и разбирате как Вашите данни ще бъдат обработвани.

Данни, събирани от Лърн Валей

Лърн Валей може да събира Ваши лични данни от различни източници, включително чрез:

 • Онлайн и електронни взаимодействия с нас, включително чрез уеб сайтове, съобщения или приложения на уеб сайтове на трети лица, включително социални мрежи (например Facebook) (наричани по-нататък общо „Сайтове на Лърн Валей “);
 • Офлайн взаимодействия с нас, включително чрез кампании за директен маркетинг, карти за регистрация на хартиен носител, участие в конкурси, състезания, игри и контакти чрез (кол) центъра за обслужване на потребители на Лърн Валей (в съответствие на съгласието, което сте предоставили); и
 • Взаимодействието Ви с онлайн целево съдържание (като например реклами), които Лърн Валей или доставчици на услуги от наше име, Ви предоставят чрез уеб сайтове или приложения на трети страни.

1.1. Данни, които ни предоставяте директно

Това са данни, които ни предоставяте с Вашето съгласие за определена цел, включително:

 • Лична информация за контакти, включително всяка информация, която позволява на Лърн Валей да се свърже с Вас лично (например име, домашен или (електронен) адрес, телефонен номер);
 • Демографска информация, включително дата на раждане, възраст, пол, населено място (географско местоположение, държава, град, пощенски код), любими продукти, хобита, интереси, информация за Вашето домакинство и начин на живот;
 • Информация за извършени от Вас плащания (например номер на кредитна карта, дата на валидност, адрес за фактуриране);
 • Информация за влизане в акаунт, включително всяка информация, която се изисква, за да се създаде потребителски акаунт на Сайт на Лърн Валей (например ID за влизане / имейл, потребителско име, парола и таен въпрос / отговор);
 • Обратна информация от потребителя, включително информацията, която споделяте с Лърн Валей за опита си с използването на продукти и услуги на Лърн Валей (например Вашите коментари и предложения, препоръки и друга обратна информация, свързана с продукти на Лърн Валей );
 • Създадено от потребителя съдържание (например снимки, видеоклипове и лични истории), което сте споделили с Лърн Валей (а може би и с други), като сте го качили на Сайтове на Лърн Валей .

1.2 Данни, които събираме, когато взаимодействате със Сайтове на Лърн Валей

Ние използваме „бисквитки“ и други технологии за проследяване, които събират информация, когато си взаимодействате със Сайтове на Лърн Валей . Моля, вижте нашето Уведомление относно „бисквитките“, за да се информирате за тези технологии и Вашите права във връзка с тях.

 

1.3 Данни, събирани от други източници

Можем да събираме информация за Вас от други законни източници с цел да Ви предоставим нашите продукти и услуги. Такива източници са агрегатори на данни на трети страни, рекламни партньори на Лърн Валей , публични източници и социални мрежи. Тази информация може да включва:

 • данни за осъществяване на контакт с Вас;
 • лични данни, които са част от Вашия профил в социална мрежа (например Facebook) и за която сте дали разрешение на социалната мрежа да споделя с нас (например име, имейл адрес, пол, дата на раждане, град, снимка на профила, ID на потребител, списък с приятели). Можете да научите повече за данните, до които сте дали достъп, като посетите сайта на съответната социална мрежа.
 • Възможно е да получим лични данни за физически лица, когато придобиваме други компании.

2. Лични данни на деца

Лърн Валей не изисква и не събира преднамерено лични данни от деца под 12 годишна възраст. Ако открием, че такива данни са случайно събрани, те ще бъдат заличени, веднага след като това стане възможно.

В ограничени случаи, Лърн Валей може да събира лични данни за деца под 12-годишна възраст с изричното съгласие от техен родител или настойник.

3. Защо Лърн Валей събира лични данни и как ги обработва?

Лърн Валей събира и обработва лични данни, само доколкото е необходимо за целите, за които са били получени. Лърн Валей може да използва личните Ви данни за някои или всички от следните цели:

 • Поръчки – да обработваме и изпращаме Вашите поръчки и да Ви информираме за техния статус.
 • Поддръжка на акаунти – да създаваме и поддържаме Вашите акаунти, включително да администрираме всякакви програми, адресирани до Вас и участието Ви в промоции и др.
 • Обслужване на потребители – да Ви осигурим потребителско обслужване, включително отговори на Вашите запитвания, жалби и общи отзиви за нашите продукти. Обслужването на потребители се осигурява чрез различни форми на комуникация като електронна поща (e-mail), писмо, телефон и функции за онлайн чат.
 • Ангажираност на потребителите – за да сте по-активно ангажирани с нашите продукти и услуги. Това може да включва използването или публикуването на създадено от Вас съдържание.
 • Персонализиране – Лърн Валей може да комбинира Вашите лични данни, събрани от един източник (например уеб сайт), с данните, събрани от друг източник (например офлайн събитие). Това предоставя на Лърн Валей по-пълна представа за Вас като потребител, което от своя страна ни позволява да Ви предоставим по-добро обслужване, което включва:
  • Уеб сайтове – да подобрим и персонализираме Вашето взаимодействие с нашите сайтове, като използваме например информация за влизане, техническа информация за компютъра и / или предходна информация за използването на уеб сайта;
  • Продукти – да подобрим продуктите на Лърн Валей , като ги приспособим към Вашите нужди и Ви предложим нови идеи за продукти. Това включва използването на демографска информация, информация за профилите на потребителите, както и обратна информация от потребителите;
  • Реклама според интересите – да ви предложим реклами, съобразени с Вашите интереси. Един от начините това да се случва е като се съпоставят дейност или информация, събрани на Сайтовете на Лърн Валей , с Вашите данни, събрани на сайтове на трети страни (т.е. съпоставяне на данните). Този тип реклама е известен също като „онлайн поведенческа реклама“ или „целева реклама“. Такова персонализиране обикновено се извършва чрез „бисквитки“ или други подобни технологии.
 • Маркетингови съобщения – да Ви осигурим маркетингови съобщения, ако сте активирали опцията за получаване на такива съобщения (включително информация за Лърн Валей , нашите продукти и услуги, състезания и промоции). Те могат да се споделят чрез електронни средства (например SMS, имейли и онлайн реклама) и по пощата.

Ако сте дали съгласие за получаване на SMS, ще се прилага политиката на Вашия доставчик на мобилни услуги за получаване на SMS, която може да включва таксуване.

 • Социални функции – да ви предложим редица услуги със социални насоченост:
  • Уеб сайтове със социални функции на Лърн Валей
  • Когато посещавате сайт на Лърн Валей с обществени функции или когато качвате и споделяте рецепти, снимки, видеоклипове, художествено творчество или друго съдържание, Лърн Валей може да използва и показва лични данни, които споделяте в тези сайтове.
  • Уеб сайт функции за споделяне/ препоръчване

Лърн Валей може да използва личните Ви данни, за да Ви предложи уеб сайт функции за споделяне или препоръчване, като например програма „Кажи на приятел“, където можете да споделите някои новини, информация за продукти, промоции или друго съдържание със семейство и приятели.

Това обикновено изисква събирането и използването на лична информация за контакти (например имена и имейли), така че избраното еднократно съобщение / съдържание да може да бъде доставено на съответните получатели.

 • Социални мрежи на трети страни

Лърн Валей може да използва личните Ви данни, когато си взаимодействате с функционалности на социални мрежи на трети страни като „Facebook Connect“ или „Facebook Like“. Тези функции могат да бъдат интегрирани в Сайтове на Лърн Валей (включително за цели като провеждане на игри и други промоции) и да Ви дават възможност да споделяте съдържание с приятели.

Ако използвате тези функции, Лърн Валей може да получи определена лична информация за Вас от профила Ви в социалните мрежи. Можете да научите повече за тези функции и за данните от профила Ви, които могат да бъдат споделени с Лърн Валей , като посетите уеб сайта на съответната социална мрежа.

 • Други специфични цели

Можем да използваме Вашите лични данни за други специфични бизнес цели, включително за поддържане на ежедневната работа и сигурността на Сайтовете на Лърн Валей , за провеждане на демографски проучвания или одити, както и за да се свържем с Вас за потребителски проучвания.

4. Споделяне на лични данни от страна на Лърн Валей

Лърн Валей може да споделя личните Ви данни с трети лица само при следните обстоятелства:

4.1. Доставчици на услуги

Лърн Валей може да ангажира доставчици на услуги, търговски представители или други трети лица, действащи от свое име или от името на Лърн Валей , с цел администриране на Сайтове на Лърн Валей и предоставяне на други услуги, достъпни за Вас. В процеса на предоставяне на тези услуги тези лица могат да получат достъп или по друг начин да обработват Вашите лични данни.

Лърн Валей изисква своите партньори (които могат да бъдат базирани извън територията на страната, включително в страна, която не е член на Европейския съюз) да се съобразят с всички приложими закони за защита на данните и изискванията за сигурност (задълженията на страните най-често се уреждат в писмено споразумение).

4.2. Партньори в съвместни промоции и други кампании

Лърн Валей може да стартира съвместна промоция или да спонсорирана кампания на друга компания/ сдружение, за която да събира и обработва личните Ви данни.

Вашите лични данни ще бъдат споделени с друго дружество (компания), само ако сте избрали да получавате информация директно от тази компания. Лърн Валей Ви препоръчва да четете политиката за поверителност на всяка такава компания, преди да споделите си личните данни. Ако не искате Вашите лични данни да се събират от или споделят с компания, различна от Лърн Валей , винаги можете да изберете да не участват в тази промоция/ кампания. Ако все пак дадете съгласие за съобщения от такава кампания, не забравяйте, че винаги имате право да се откажете. За тази цел трябва директно да се свържете с тази компания.

4.3 Законови изисквания и прехвърляне на дейността

Лърн Валей може да разкрие лична информация, ако е длъжна да направи това по закон или ако по добросъвестна преценка на Лърн Валей такова законно разкриване е разумно и необходимо, за да се спазят законовите процеси или да се отговори на каквито и да било претенции.

В случай на пълно или частично сливане с друга компания или придобиване изцяло или част от Лърн Валей от друга компания, приобретателят ще има достъп до информацията, поддържана от Лърн Валей , която може да включва лични данни.

5. Вашите права

5.1 Право да се откажете от получаването на маркетингови съобщения

Ако сте се съгласили да получавате маркетингови (непоискани търговски) съобщения, имате право да се откажете, като:

 • следвате инструкциите за отказ от получаване на дадения вид маркетингови съобщения;
 • ако имате акаунт в Лърн Валей , може да имате възможност да промените предпочитанията си за даване на съгласие / отказване в съответния раздел за редактиране на акаунта; или
 • като се свържете с нас.

Моля, имайте предвид, че дори и да се откажете от получаване на маркетингови съобщения, все още можете да получавате административни съобщения от Лърн Валей , като например потвърждения на поръчки и уведомления за статуса на акаунта Ви (например за потвърждения на акаунта и смяна на паролите).

5.2 Достъп и коригиране

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време. За тази цел, изпратите ни искане за достъп. В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до лични Ви данни незабвно, ще Ви посочим причините.

Също така, имате право да поискате Лърн Валей да коригира всякакви неточности в личните Ви данни.

Искането за достъп или актуализиране на личните Ви данни може да изпратите на info@learnvalley.org . Ако сте създали акаунт в сайт на Лърн Валей , моля влезте в съответния(т)е раздел(и) (които най-често са обозначени като „Вашия акаунт“ или „Вашия профил“) и актуализирайте данните/ изтрийте акаунта си, следвайки инструкциите на сайта.

Лърн Валей отказва пълно или частично предоставяне на данни, в случаите, когато:

а) това би попречило на предотвратяването или разкриването на престъпления, на провеждането на наказателно производство или на изпълнението на наказания;

б) това е необходимо за защита на:

 • националната сигурност;
 • обществения ред;
 • лицето, за което се отнасят данните.

 

6. „Бисквитки“ (cookies) и други проследяващи технологии

6.1. Какво представляват „бисквитките“?

Бисквитките са малки текстови файлове, които се поместват на Вашия компютър от уеб сайтовете, които посещавате. Те са широко използвани. Осигуряват по-ефективното функциониране на уеб сайтовете и предоставят информация на собствениците на уеб сайтовете.

6.2. Как и защо използваме „бисквитките“?

Използваме „бисквитките“, за да подобрим функционалността на Сайтовете на Лърн Валей и за да разберем по-добре как си взаимодействате с тях. Бисквитките ни помагат да приспособим Сайтовете на Лърн Валей към Вашите конкретни нужди, да подобрим работата Ви с тях, да получим обратна информация за удовлетвореността Ви и да комуникираме с Вас на други места в Интернет.

6.3 Какви видове „бисквитки“ могат да се използват в Сайтовете на Лърн Валей ?

Можем да използваме следните видове „бисквитки“:

 • Сесийни „бисквитки“

Сесийните „бисквитки“ са временни файлове с „бисквитки“, които се изтриват, когато затворите браузъра. Когато рестартирате браузъра си и се върнете към сайта, който е създал тази „бисквитка“, уеб сайтът ще Ви третира като нов посетител.

 • Постоянни „бисквитки“

Постоянните „бисквитки“ остават във Вашия браузър, докато не ги изтриете ръчно или докато Вашият браузър не ги изтрие въз основа на периода на продължителност, зададен в „бисквитката“. Тези „бисквитки“ ще Ви разпознаят като завръщащ се посетител.

 • Необходими „бисквитки“

 

Необходимите „бисквитки“ са абсолютно необходими за функционирането на сайтовете на Лърн Валей . Те Ви дават възможност да се движите из конкретния сайта и да използвате неговите функции.

 • „Бисквитки“, които изпращат информация към нас

 

Това са „бисквитките“, които сме поставили на Сайтовете на Лърн Валей и които могат да бъдат прочетени само от този сайт. Те са познати като „бисквитки“ на „Първа страна”.

Поставяме „бисквитки“ и на реклами на Лърн Валей , публикувани на други уебсайтове, собственост на трети лица (например Facebook). Получаваме информация чрез тези „бисквитки“, когато щракнете върху рекламата или взаимодействате по друг начин с нея. В тази ситуация Лърн Валей поставя „бисквитка“ на „трета страна“. Лърн Валей може да използва информацията, получена от тези „бисквитки“, за да ви предложи реклама, която е подходяща и представлява интерес за Вас, въз основа на миналото Ви поведение онлайн.

 • „Бисквитки“, които изпращат информация към други компании

 

Това са „бисквитки“, които са поставени на сайтове на Лърн Валей от нашите партньори (например Facebook или рекламодатели). Те могат да използват данните, събрани от тези „бисквитки“ за анонимно насочена реклама към Вас на други уеб сайтове, въз основа на Вашето посещение на Сайта на Лърн Валей . Например, ако използвате социална апликация (напр. иконата на Facebook) на Сайта на Лърн Валей , тя ще запише Вашето „споделяне“ или „харесване“. Facebook (като лице, поставило „бисквитката“) ще събере данните.

6.4. Други подобни технологии

Сайтовете на Лърн Валей също така се възползват от други проследяващи технологии, включително IP адреси, файлове – дневници и уеб маяци, които също ни помагат да пригодим сайтовете на Лърн Валей към Вашите лични нужди.

IP адреси                                                                                              

IP адресът е номер, който се използва от компютрите в мрежата за идентифициране на компютъра всеки път, когато влизате в Интернет. Можем да записваме IP адресите за следните цели: (i) отстраняване на технически проблеми, (ii) поддържане на безопасността и сигурността (iii) да разберем по-добре как се използват нашите уеб сайтове, и (iv) за по-добро приспособяване на съдържанието към Вашите нужди в зависимост от страната, в която се намирате.

 

Файлове – дневници

Ние (или трета страна от наше име) може(м) да събира(ме) информация под формата на файлове-дневници, които записват дейностите в уеб сайта и събират статистически данни за навиците за сърфиране на потребителя. Тези записи се генерират анонимно и ни помагат да съберем (наред с другите неща) информация за (i) вида на браузъра и операционната система на потребителя, (ii) сесията на потребителя (като например URL адреса от който идва, датата и часа, в които е посетил нашия уеб сайт, както и кои страници е разглеждал на нашия уеб сайт и за колко време), и (iii) друга подобна навигационна информация или данни за посещенията (например отчитане на трафика на сайта и броя на отделните посетители).

 

Уеб маяци

Можем да използваме уеб маяци (или определени картинки или бутони) в сайтове на Лърн Валей . Уеб маяците (известни още като „уеб бъгове“) са малки низове от кодове, които осигуряват метод за предоставяне на графично изображение на дадена уеб страница, с цел прехвърляне на данни обратно към нас. Използваме информацията от уеб маяците за различни цели, включително информация за това как потребителят отговаря на имейл кампании (например времето, за което имейлът е отворен, накъде се свързва потребителя от имейла и т.н.), отчитане на трафика на сайта, броя на посетителите, за реклама, за проверка и отчитане на имейли, както и за персонализация.

 

6.5. Управление на „бисквитките“ / предпочитанията

При първото си посещение на Уеб сайтове на Лърн Валей ще Ви бъде предоставена възможност да откажете използването на „бисквитки“. В този случай даденият уеб сайт или определени негови функционалности е възможно да не работят. С натискането на бутона „Съгласен съм“, със затварянето на банера/ съобщението, или с продължаването използването на уеб сайта Вие се съгласявате с тази политика.

Освен това, моля уверете се, че настройките на компютъра Ви отразяват това дали сте съгласни да приемате „бисквитки“ или не. Можете да настроите браузъра си да Ви предупреждава преди да приемете „бисквитки“ или можете просто да го настроите да ги отказва. Не е нужно да приемате „бисквитки“, за да използвате или навигирате в много части на сайтовете на Лърн Валей , въпреки че може да нямате достъп до всички функции в сайтовете на Лърн Валей , ако не приемате „бисквитки“. Вижте бутона „помощ“ на вашия браузър (например Internet Explorer, Firefox), за да разберете как можете да направите това. Не забравяйте, че ако използвате различни компютри на различни места, ще трябва да се уверите, че всеки браузър е настроен в зависимост от вашите предпочитания за „бисквитките“.

Тъй като уеб маяка е част от дадена уеб страница, не е възможно да го „откажете“, но можете да го направите неефективен чрез отказване на „бисквитките“, който той поставя.

Освен това, където е възможно, можете да направите своя избор, като позволите „бисквитките“ да бъдат поставени на Вашия компютър или да се откажете от „бисквитките“, като посетите следните сайтове и изберете „бисквитките“ на фирмите, от които бихте искали да се откажете: http://www.aboutads.info/choices/#completed или http://www.youronlinechoices.eu/.

7. Защита и съхранение на данните

7.1 Защита на данните

 • Лърн Валей предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните Ви от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. По-специално, сме въвели редица мерки за сигурност, включително:
 • Защитени операционни среди – Лърн Валей съхранява Вашите данни в защитени операционни среди, които са достъпни само за ограничен брой служители на Лърн Валей , представители и контрагенти, изхождайки от принципа на служебната необходимост. Лърн Валей също така следва общоприетите индустриални стандарти в това отношение.

 

 • Криптиране на данните за плащанията – Лърн Валей използва стандартно криптиране, за да осигури защита на поверителната информация
 • Предварително удостоверяване за достъп до акаунта – Лърн Валей изисква от своите регистрирани потребители проверка на тяхната самоличност (например чрез потребителско име и парола), преди те да могат да влязат в своя акаунт. Това е с цел да се предотврати неразрешен достъп.

Моля, имайте предвид, че тази защита не се прилага за личните данни, които сте избрали да споделите в обществени зони, например общодостъпни уеб сайтове.

7.2 Период на съхранение на личните Ви данни

Лърн Валей ще запази Вашите лични данни за срока, определен в действащото законодателство в зависимост от целта, за която са събрани.

Това означава, че можем да запазим Вашите лични данни за разумен срок след последното Ви взаимодействие с нас. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надежден начин.

8. Свържете се с нас

Лърн Валей действа като администратор на лични данни по отношение на личните данни, които обработва. Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата политика или практиките на Лърн Валей за събиране на лични данни, моля свържете се с нас:

 • на телефон: +359889895559
 • на електронна поща: info@learnvalley.org
 • на пощенски адрес: ул.“Екзарх Йосиф“, гр. София 1000

9. Актуализиране на политиката

Лърн Валей си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата политика. Моля, отваряйте тази страница регулярно, за да се запознавате своевременно с новостите.

Тази политика е актуализирана последно през април 2018 г.