Партньорите са изброени по азбучен ред.

Лърн Валей ООД е оторизиран партньор за обучение на Blackblot® за България и Източна Европа. Blackblot®, международна премиум марка, е уникална компания за трансфер на знания, която е специализирана в разработването на практически технологии за управление на продукти и методология за работа на продуктовия маркетинг. От 2004 г. насам над 2,600 професионалисти са обучени по целия свят съгласно Blackblot PMTK Methodology ™. Компанията има над 5,500 регистрирани потребители на Blackblot Product Manager's Toolkit® (PMTK) и над 900 компании са избрали услугите за обучение и прилагане на методологията на Blackblot. Присъствените курсове на Blackblot се провеждат по целия свят (Австралия, Белгия, Канада, Финландия, Франция, Германия, Индия, Ирландия, Израел, Полша, Португалия, Сингапур, Испания, Швейцария, Обединеното кралство и САЩ). Blackblot се ангажира да предоставя на технологичните компании най-ефикасната и най-практически ориентирана методология за планиране на продуктовия мениджмънт и продуктовия маркетинг, с цел ефективно планиране и предлагане на пазара на успешни технологични продукти и услуги. Мисията на Blackblot е да допринесе технологичните компании да постигнат търговски успех чрез ефективни практики за управление на продуктите. Съвместно с Blackblot Лърн Валей организира курсове за продуктов мениджмънт и продуктов маркетинг.

 

 

 

Bricks and Business организира обучения за фасилитатори по метода LEGO® SERIOUS PLAY® в Нидерландия от 2012 г. и в Европа от 2015 г. Основополагащато обучение по метода LEGO® SERIOUS PLAY® за фасилитатори е предназначено за професионалисти, които искат да фасилитират семинари и работилници, с цел повишаване на иновациите и бизнес производителността. Целта на LEGO® SERIOUS PLAY® е да трансформира бездейните и непродуктивни екипни срещи в плодовити събрания с интензивни дискусии и активно участие на всички заинтересовани, така че в крайна сметка с помощта на LEGO® SERIOUS PLAY®  резултатът от една среща да бъде повече участие, поемане на отговорност, ангажираност и по-бързи идейни реализации. Методът LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) е процес на фасилитирано съвместно мислене, комуникиране и решаване на проблеми, подходящ за организации от всякакъв размер и индустрия и за екипи, между 4 и 12 участници в една сесия (При медиация или коучинг може да се работи и индивидуално). Методът се обляга на обширни изследвания в областта на бизнеса, организационното развитие, психологията и обучението за възрастни и взаимства от концепцията за „ hand knowledge “. В България Bricks and Business провежда ежегодно, през пролетта, обучението за фасилитатори по метода LEGO® SERIOUS PLAY® в партньорство с Лърн Валей ООД от 2018 г.

 

 

 

Component Soft е високо фокусиран бизнес в областта на ИТ обученията, консултациите и техническата поддръжка, базиран в Будапеща, Унгария и активен в цяла Европа, и извън нея. С 25-годишна история първо в Unix, по-късно в Linux и други корпоративни системи с отворен код, в момента се фокусираме върху облака с отворен код (например OpenStack, Ceph, Ansible) и технологиите заоблачна инфраструктура (Docker, Kubernetes, Prometheus, Istio и др.).

Component Soft е официален обучителен партньор на OpenStack, обучителен партньор на Kubernetes, сертифициран доставчик на услуги на Kubernetes, обучителен партньор на Linux Foundation и технологичен партньор на Red Hat. Ние разработваме наши собствени учебни материали и сме обучили повече от 3500 (!) курсисти за OpenStack и Kubernetes от 2014 г. насам.

governance & continuuuity  (накратко: continuuuity) е основана през 2010 г. от д-р Волфганг Мар. Д-р Волфганг Мар има над 20 години опит в консултирането, както и обучението и управлението на проекти в ИКТ среда, а през последните 20 години специализира в областта на управлението на непрекъсваемостта на бизнеса (business continuity). Има опит в управлението на информационни технологии, информационна сигурност, управлението на бизнес, както и в професионалното образование като автор на образователно съдържание и като международен лектор. Д-р Волфганг Мар има богат опит в международния бизнес, както и в организационните, процесните и технологичните консултации. Работил е за компании от различни размери. Възможностите му включват анализ на сложни бизнес и технически ситуации, процеси и системи, и проектиране на съответните решения. Владее немски, английски и френски език. Професионалните му публикации, блогът и лекциите на международни конференции подпомагат обмена на идеи и по-нататъшното развитие на текущите въпроси на Business Continuity Management. !Член на комисиите по глобални стандарти (ISO TC 292, CEN TC 391) и предишен председател на Швейцарския чаптър на BCI (от 2011 г. до 2014 г.). Притежава докторска степен от Швейцарския федерален технологичен институт в Лозана (EPFL), магистърска степен по електротехника от Техническия университет във Виена и бакалавърска степен по бизнес администрация от GSBA Цюрих. Д-р Мар е сертифициран одитор на информационни системи (CISA) и е дългогодишен член на Института за бизнес непрекъсваемост (FBCI).

 

 

 

DevOps Agile Skills Association (DASA) е независима и отворена асоциация, управлявана и движена напред от членовете си, която подкрепя развитието на образователни продукти, учебно съдържание и сертификационни пътеки за DevOps в глобален мащаб. DASA има за цел да подпомага и съпътства професионалното развитие на високоефективни ИТ специалисти и екипи чрез Agile DevOps инициативи. Партньорите на DASA за обучение са организации за професионално обучение или консултантски фирми, които предоставят обученията на DASA като част от своите проекти за трансформация и повишаване на квалификацията на специалистите в индустрията. Обучителните партньори, какъвто е и Лърн Валей ООД, имат ангажимент да подпомагат желаещите да преминат обучение по програмите на DASA , организират курсовете за обучение за бизнеса и за крайните клиенти. Обучителните партньори биват официално регистрирани в DASA и са ангажирани в дългосрочен план да предоставят качествени програми за обучение. В България Лърн Валей ООД предлага основополагащите обучения DASA DEVOPS FOUNDATION LEVEL CERTIFICATION, курсовете за професионално ниво DASA DEVOPS PROFESSIONAL – ENABLE AND SCALE, DASA DEVOPS PROFESSIONAL – SPECIFY AND VERIFY, DASA DEVOPS PROFESSIONAL – CREATE AND DELIVER, както и образователните програми за лидери, DASA DEVOPS PRODUCT OWNER, DASA DEVOPS LEADER и DASA DEVOPS COACH.

 

 

 

Мисията на Elephant Scale е да предлага висококачествени услуги и обучение за професионалната мрежа и екосистема от бизнеси и партньори, работещи в сферата на Big Data. Основателите на Elephant Scale имат солиден практически опит с големи масиви от данни, много преди Big Data да се превърне в модерно словосъчетание и търсена в глобален мащаб техническа експертиза. Elephant Scale създава учебно съдържание и провежда курсове за Big Data,  без пристрастия към доставчици (vendor-neutral training) и осигурява неутрални технологични обучителни пътеки за Hadoop. Обичаме отворения код!

 

 

 

ITpreneurs е водещ световен доставчик на обучителни ресурси и учебно съдържание за огромно многообразие от теми от света на информационните технологии. Всеки ден стотици водещи организации за обучение и консултиране по света използват платформата на ITpreneurs, за да достъпят услуги като търсене на инструктори, акредитирани учебни материали и насрочване на онлайн изпити.

 

 

 

LGMS е неутрален, агностичен, професионален доставчик на услуги за информационна сигурност. Създадена през 2005 г., LGMS предоставя професионални услуги съгласно най-добрите световни практики на клиенти от различни индустрии, на местно, регионално и международно ниво. LGMS поддържа фокус върху разработването и предоставянето на услуги, които оценяват изискванията за сигурност на клиентите, намаляват риска и подсигуряват оперативната ефективност на бизнеса. LGMS е компания за услуги в сферата на информационната сигурност, която интегрира най-добрите практики на ISO системите за управление на качеството в цялото си портфолио от услуги, което от своя страна води до измеримо повишаване на производителността на клиентите. Като партньор на LE Global Learn Valley Ltd. предоставя отдалечени професионални услуги в областта на тестове за проникване в информационни технологии (penetration testing), оценки на сигурността на системи за информационна сигурност, оценка на сигурността на приложения, одити и внедряване на ISO 27001, обучения за информационна сигурност, одити за съответствие към PCI DSS стандарта, сканиране на уязвимости към PCI DSS изискванията, компютърно разследване на престъпността и др.

 

 

 

Основана през 2000 г., The Linux Foundation осигурява несравнима поддръжка за общностите, работещи с отворен код, предоставяйки финансови и интелектуални ресурси, инфраструктура, услуги, събития и обучения. Работейки заедно, Фондацията и нейните съмишленици формират ядрото на най-амбициозната и успешна инвестиция в създаването и разпространението на споделени технологии. Фондацията е посветена на изграждането на устойчиви екосистеми около проекти с отворен код, за да спомогне и ускори развитието на технологиите и търговското им възприемане. Linux е най-големият и широко разпространен софтуер за проекти с отворен код в историята. Linux е масово възприет в почти всеки сектор, включително за финансови услуги, правителствения сектор, образованието и дори във филмовата продукция. Linux е и операционната система, която авангардните технологии като Интернет на нещата, облачните изчисления и големите масиви от данни избират, за да се развиват. Linux Foundation е домът на създателя на Linux, Линус Торвалдс и неговия водещ поддръжник Грег Кроах-Хартман, където развитието на ядрото на Linux е защитено и може да бъде ускорено за години напред.

 

 

 

Security & Continuity Institute (SECO) е водещият европейски институт за висококвалифицирани сертификационни пътеки и обучения за информационна сигурност и информационна непрекъсваемост. SECO-Institute сертифицира професионалисти (от начинаещи до експерти) в областта на информационната сигурност, IT-сигурността, поверителността и защитата на данните, етичното хакерство, защитения и сигурен софтуер, непрекъсваемостта на бизнеса и управлението на кризи. Целта на SECO-Institute е да подобри сигурността и непрекъсваемостта на информационното обслужване чрез създаването и разпространението на световно признатите си сертификати, курсове за професионално развитие и възможности за обмяна на опит. SECO-Institute възниква през 2008 г., когато Холандската Академия за сигурност започва да разработва сертификационни курсове по сигурност и непрекъсваемост на бизнеса. Академията разработва международно призната програма за сертифициране по киберсигурност и управление на бизнеса, базирана на Европейската рамка за електронна компетентност (e-CF). През 2016 г. Академията за сигурност решава да се съсредоточи върху образователните дейности и прехвърля цялостния процес на разработване на учебния софтуер и материали към SECO-Institute. Понастоящем SECO-Institute действа като независим масив от знания (body of knowledge) по Програмата за сертифициране по киберсигурност и управление. Мисията на SECO-Institute е да предоставя задълбочени курсове на обучение и разпознаваеми, заслужаващи доверие сертификационни програми в областта на сигурността и приемствеността, предназначени за начинаещи, напреднали и експерти. С партньори за провеждане на обучения и изпити в целия свят, собствени заглавия за сертифициране и независим център за разработка на учебни програми, SECO-Institute е европейската алтернатива на американските сертификати в сферата на информационната сигурност.

 

 

 

Институтът KPI (The KPI Institute) е водещ световен изследователски институт, специализиращ в ефективното управление на бизнес дейностите. Институтът KPI поддържа изследователски програми в 12 практически области, включващи стратегическо планиране, ключови показатели за ефективност (key performance indicators), ефективност на служителите, обслужване на клиенти и ефективност на резулатите от въведените иновации. Данните и резултатите от изследователските програми се разпространяват чрез публикации, абонаментни услуги и чрез платформа за знания, достъпна за регистрирани членове. Подкрепа за практическото внедряване на представените резултати и знания се предлага в световен мащаб чрез обучителни и консултантски услуги. Днес Институтът KPI се счита за глобален авторитет по изследователските програми и обученията, насочени към ключовите показатели за ефективност (KPIs). The KPI Institute разработи първата по рода си рамка за управление на KPI и поддържа базата www.smartKPIs.com, която съхранява резултатите от изследователската програма, посветена на документирането и каталогизирането на практическите приложения на ключовите показатели за ефективност (KPIs). В България The KPI Institute съвместно с Лърн Валей ООД провежда обучения и сертификационни курсове по основната програма на Института за измерване ключовите показатели за ефективност (KPIs) - Certified KPI Professional and Practitioner.

 

 

 

Thesarius Ltd. е компания, фокусирана върху предоставянето на ИТ услуги и ИТ обучение. Нашият екип съчетава над две десетилетия опит в областта на услугите за информационни технологии, управление на проекти и обучение. Имаме богат опит в организирането и провеждането на обучени за продукти на IBM чрез проверена мрежа от консултанти и обучители от региона на EMEA, Великобритания, САЩ и Канада.

 

 

 

Vector Consulting Services GmbH е глобална консултантска фирма с фокус върху разработването на продукти, стратегии, управление на промяната и временното управление (interim management). Известни компании от автомобилостроенето, информационните технологии, здравеопазването, транспорта, авиацията и космическата индустрия разчитат на професионалните решения, предоставяни от Vector за подобряване на разработването на продукти, продуктовата стратегия и в управлението на организационните промени и временното управление. Дъщерното дружество на Vector Group с над 2000 служители, Vector Consulting Services GmbH подкрепя своите клиенти по целия свят с устойчиви консултантски решения, обхващащи целия жизнен цикъл на продуктите и свързаните с тях процеси и инструменти. Подробности и допълнителна информация: www.consulting.vector.com. В България Лърн Валей ООД предлага курсовете на Vector Consulting Services за Функционална сигурност ISO 26262.