ЗА КОМПАНИЯТА

Лърн Валей ООД е водеща семейна компания, организираща курсове и обучения с професионална насоченост. Базирана в София и с партньори по целия свят, Лърн Валей ООД доставя обучения на най-високо ниво, отговарящи на предизвикателствата на днешния и утрешен работен ден. Нашият фокус е обучения за информационни технологии, съвременни бизнес курсове и курсове с професионална насоченост, които имат измеримо влияние върху ежедневните нужди и цели на бизнеса. Екипът ни има над двайсет години международно признат опит в сферата на образователните услуги и консултиране.

Специализираме в доставката на обучения с инструктор (ILT), предлагаме съвременни образователни решения, изготвяме обучителни пътеки, съобразени със специфичните изисквания на клиента.  Резултатите от обученията съпоставяме с утвърдените международни стандарти в обучителната индустрия, предоставяме препоръки за последващи стъпки в обучителния процес. Фокусираме се върху измеримите резултати, имащи положителен ефект върху дейността на бизнеса.

ЦЕЛ И ИДЕЯ

Нашата цел е да доставяме обучения с техническа насоченост и с насоченост към повишаване на професионалните умения за учащия през целия си живот човек, в съвременната организация.

Уверени сме, че обучението и развитието на умения биват най-важният източник на конкурентно предимство в икономиката на знанието и в тази си светлина следва да бъдат управлявани с безкомпромисно внимание към детайлите и дългосрочен фокус към измерими цели и резултати.

Димитър Стоев, Основател и съдружник

Димитър е помогнал на стотици компании и специалисти да направят информиран избор за обучения в сферата на информационните технологии и в сферата на бизнес обученията. От 2006 г. насам Димитър е ангажиран с планирането и доставката на над 1200 договора за обучителни услуги за широка гама технологични курсове, вкл. курсове за  IBM, Cisco, Microsoft, Citrix, VMWare, InfoSec, Red Hat, Управление на проекти, ITIL, Управление на продукти, и мн. др. Димитър притежава бакалавърска степен от Американския Университет в България и е издържал редица международно признати курсове на обучение и сертификати. Димитър е сертифициран PMP®, PRINCE2 Practitioner и Lego® Serious Play® Facilitator.